Jazykové kurzy

Výuka německého jazyka

Nabízíme výuku německého jazyka pro širokou veřejnost ve skupinách, firemní kurzy i výuku individuální zcela podle Vašeho přání a možností.

Veškeré kurzy probíhají vždy po dobu 5 měsíců, září – leden a únor - červen. 

Jsou vedeny tak, že na sebe navazují, takže po absolvování jednoho semestru můžete plynule navázat na dosavadní získané znalosti v kurzu pokračovacím.   


Informace a kontakt:

Mgr. Šárka Mídová

Tyršova  355 (Motocentrum Mída - naproti vlakovému nádraží)

341 01 Horažďovice

Tel.: 604859567

sarka.midova@seznam.cz


JARNÍ KURZY vždy únor – červen (19 lekcí)

PODZIMNÍ KURZY vždy září - leden (19 lekcí)   


Zápis do veškerých kurzů

 Zápis do podzimních kurzů je možný vždy od 1.8.  a do jarních kurzů vždy od 1.1. konkrétního roku až do obsazení kurzů. Informace získáte na telefonu 604859567. Zapsat se můžete v učebnách na adrese Tyršova 355, Horažďovice (naproti vlakovému nádraží) po předchozí telefonické domluvě (604859567). Přihlásit se k individuální výuce je možné kdykoli. 

Poplatky:

Platba proběhne v hotovosti při zápisu do kurzu nebo převodem. V případě individuální výuky je nutné zaplatit vždy 4 lekce předem.  

Němčina

obecná němčina pro veřejnost

Výuka:

Výuka bude probíhat v učebně na adrese Tyršova 355, Horažďovice.  


Skupiny pokročilosti:

začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí 


Konverzace:

probíhá v počtu max. 2 studenti po dobu 60 nebo 90 minut, dle přání    


Frekvence výuky: 

1x90 minut týdně, tedy 2 vyučovací hodiny týdně    


Počet studentů ve skupině: 

minimálně 4 maximálně 8  

v případě zájmu jsou možné skupiny po 2 – 3 studentech.


Učební materiál:

učebnice volíme dle výběru a individuálních potřeb studenta 

doplňkové cizojazyčné texty, poslechový materiál  

 

Poplatky:

U individuálních kurzů platba v hotovosti minimálně na 1 měsíc předem a cena se může změnit dle náročnosti a zaměření výuky.  


• Ceník  - ceny za osobu

Kurzy pro veřejnost NĚMČINA 19x90 min: 

Kurz  Německý jazyk

4 – 8 studentů 2 900 Kč
3 studenti  3 900 Kč
2 studenti  5 800 Kč

 

Firemní kurzy 

90 minut - 550,- Kč (2 osoby) 

90 minut -  600,- Kč (3 -7 osob)    


Tato cena platí v případě, že výuka bude probíhat buď v učebně v Tyršově ulici nebo dle přání zákazníka jinde v Horažďovicích.


Individuální kurzy je nutné zaplatit předem na jeden měsíc


V ceně nejsou zahrnuty učebnice, ty si uhradí student individuálně, zakoupit je lze přímo v Tyršově ulici 355 před začátkem kurzů, nebo lze zapůjčit školní učebnice v kurzu.


 

Aktuality